Åpning av «Japanomania» i København

Åpning av «Japanomania» i København

Konstituert kunstfaglig leder Cecilie Skeide og spesialrådgiver Svein Olav Hoff var tilstede da utstillingen "Japanomania i Norden 1875-1918" ble åpnet ved Statens Museum for Kunst i København i dag. Utstillingen har tidligere vært vist ved Ateneum Kunstmuseum, Finlands Nasjonalgalleri, Helsingfors (18. feb. - 15. mai 2016) og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo (18. juni - 16. okt. 2016). Lillehammer Kunstmuseum låner ut to verk fra sin samling til denne omfattende utstillingen. 

Fra Nasjonalmuseets hjemmeside:

Japansk kunst og design hadde en betydelig innflytelse i Norden under siste fjerdedel av 1800-tallet og et godt stykke inn på 1900-tallet. Etter at Japan åpnet sine grenser i 1854, ble japanske objekter vist på de store verdensutstillingene og solgt i de kjente varehusene i Paris og London. Det var i disse metropolene at innflytelsen først gjorde seg gjeldende, rundt 1860. Internasjonalt ble bevegelsen betegnet som japonisme og den anglo-japanske stilen.

I løpet av 1870-årene hadde det utviklet seg en stor interesse – rene manien – for alt japansk. De nordiske kunstnerne som reiste til Paris og London i 1880–90-årene, fikk oppleve dette, blant annet gjennom store utstillinger av japansk kunst.

Japanismen, som har blitt den norske betegnelsen, fikk først nedslagskraft i Norden i 1880-årene, og da både som seriøs kunstform og som populærkulturelt fenomen.

Japansk kunst og design ble sett på som noe nytt, friskt og spennende. Vektlegging av asymmetri, forenkling og stilisering – kombinert med en stor beundring for naturens minste detaljer – fikk en forløsende betydning for kunstnere og designere som nå ønsket å legge de historiske stilartene bak seg og skape noe nytt. Japonismen dannet opptakten til modernismen i Norden.

"Japanomania" vises på Statens Museum for Kunst i København frem til 23. april 2017.

 

Fra venstre: Kitty L. Kielland, «Interiør», 1883. Christian Krogh, «Bohemer (Et hjørne i mitt atelier)», 1885. Lillehammer Kunstmuseum.


Våre samarbeidspartnere