Bildekreditering og opphavsrett for Kunstporten

Bildekreditering og opphavsrett for Kunstporten

Aas, Nils. Byste av Jakob Weidemann. © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Backer, Harriet. Homework, 1888. © Lillehammer Kunstmuseum.

Collett, Frederik. Den gamle stampe, 1906. © Lillehammer Kunstmuseum.

Dahl, Johan Christian. Landscape with waterfall, 1835. © Lillehammer Kunstmuseum.

Holbø. Kristen. From Øvre Sjodalsvatnet, 1908. © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Oversiktsbilde over Lillehammer. Wikipedia.

Sandberg, Tom. Dobbeltportrett av Jakob Weidemann © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Skredsvig, Christian. Ballad, 1884. © Lillehammer Kunstmuseum.

Tidemand, Adolph, The Orphan, 1854. © Lillehammer Kunstmuseum.

Weidemann, Jakob. Hus i landskap. © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Weidemann, Jakob. Akt, 1943 © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Weidemann, Jakob. Sjalg, 1943 © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Weidemann, Jakob. Stilleben, 1948 © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Weidemann, Jakob. Selvportrett, 1944 © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Weidemann, Jakob. Hus i Ogndalen, 1943 © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Weidemann, Jakob. Komposisjon, 1951 © Lillehammer Kunstmuseum / BONO.

Werenskiold, Erik. Favourite walk, 1881-82. © Lillehammer Kunstmuseum.

Våre samarbeidspartnere