Pressemelding

Pressemelding

Skuffet over statsbudsjettet 2018

Stiftelsen Lillehammer museum (SLM) og Lillehammer Kunstmuseum (LKM) er svært skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett.

I styrenes vedtak til konsolidering av de to organisasjonene ble det lagt til grunn en økning i driftsbudsjettet. Dette er ikke fulgt opp i forslaget til statsbudsjett.

SLM og LKM har kun fått 2,1 % økning i driftstilskuddet, dette dekker ikke engang våre lønnsøkninger. Lang mindre økte utgifter ved å slå sammen to organisasjoner.

  • Vi hadde forventet ekstra midler til å gjennomføre konsolideringen og drifte den nye organisasjonen. Det er spesielt skuffende fordi Kulturdepartementet ga oss i oppdrag å iverksette konsolideringsprosessen, sier administrerende direktør i Stiftelsen Lillehammer museum, Jostein Skurdal.
  • Nå vil begge styrene vurdere om mulig å gjennomføre sammenslåingen som planlagt, sier Skurdal.

Styrene i SLM og LKM vedtok i juni konsolidering fra 01.01.2018.

Kontaktpersoner

Lillehammer Kunstmuseum

Randi Mølmen, styreleder, moelrand@gmail.com. Tlf: 920 97 134

Stiftelsen Lillehammer museum

Våre samarbeidspartnere