Velkommen til remontert fast samling

Velkommen til remontert fast samling

Det er med stolthet Lillehammer Kunstmuseum ønsker publikum velkommen til den største utstillingen av museets faste samling noensinne. Aldri tidligere har flere arbeider blitt presentert samtidig. Museets samling består av flere sentrale verk og kunstnere i norsk kunsthistorie, fra romantikken og frem til i dag. Publikum kan besøke utstillingen allerede denne helgen, men den vil først være komplett med tekst og informasjon fra 8. oktober. I neste kunstpause, torsdag 29. september kl. 11.30, kan publikum få et lite innblikk i samlingen sammen med kurator for utstillingen, Svein Olav Hoff.

Our partners