FORLESNINGER OM EDVARD MUNCH // vår 2018

FORLESNINGER OM EDVARD MUNCH // vår 2018

Har du lyst til å lære mer om kunst? Er du nysgjerrig på Edvard Munch og hans kunstnerskap? Da bør du melde deg på kurs. Våren 2018 tilbyr nemlig Lillehammer Kunstmuseum en forelesningsrekke om Edvard Munch.

Edvard Munch (1863-1944) er regnet for en av våre viktigste kunstnere og han regnes som sentral i ekspresjonismen. Munch var produktiv gjennom hele sitt liv, og etterlot et stort antall malerier, grafiske arbeider og tegninger når han døde. Forelesningsrekken setter søkelys på ulike temaer i Munchs kunstnerskap.

 

5. april MUNCH OG KVINNEN
12. april MUNCHS SELVPORTRETTER
26. april MUNCHS UTSTILLINGSVIRKSOMHET
3. mai MUNCH OG VITALISMEN
24. mai MUNCHS GRAFIKK
7. juni MUNCH OG MODERNISMEN

 

Forelesningene holdes av museumspedagog Hilde Fauskerud
torsdager kl. 18-19.

Påmelding innen 18. mars til hilde.fauskerud@lillehammerartmuseum.com
Pris: 1.000,-. Bindende påmelding.

Forelesningene arrangeres i museet og kafeen holder åpent for servering.