EN DAG I KUNSTEN // for 2. trinn

EN DAG I KUNSTEN // for 2. trinn

Tilbud for: 2.trinn
Formidling: omvisning og malerverksted
Varighet: ca. 3 timer, inkl. matpause
Antall: maks 30 elever

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn? I Lillehammer Kunstmuseums faste samling og gjennom aktuelle utstillinger finner vi utallige eksempler på ulike former for kunst, som gir mange innfallsvinkler til kunstopplevelser.

Omvisningen gir mulighet for å oppleve og samtale om ulike kunstverk, med vekt på bruk av farger og former. I verkstedet ønsker vi å stimulere elevenes ferdigheter i å blande og bruke primærfarger for så å eksperimentere med dette i egne arbeider. Medbrakt matpakke gir nye krefter til undring og samtale om kunst.

For bestilling/informasjon:
Museumspedagogene Liv Stubstad 97676411 og Lene Solberg 45241772
lene.solberg@lillehammerartmuseum.com