FØLELSER I KUNSTEN

FØLELSER I KUNSTEN

Tilbud for: barnehager (Førskolegruppen)
Formidling: omvisning og verksted
Når: hele året
Varighet: ca. 2 timer, inkl. matpause
Antall: maks 18 barn

Med utgangspunkt i museets faste samling av norsk billedkunst fra 1830-tallet og frem til i dag, leker og undrer vi oss sammen med barna rundt temaene følelser, kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Barna deltar aktivt hele veien, og etter en matpause, kanskje ute i Kunsthagen, ønskes barna inn på verkstedet hvor de ved staffeliet får male sitt eget kunstverk med utgangspunkt i sitt eget ansikt.

For mer informasjon:
Museumspedagog Lene Solberg, 45 24 17 72, lene.solberg@lillehammerartmuseum.com