KRASJKURS I KUNSTHISTORIE // Nansenskolen og Lillehammer Kunstmuseum

KRASJKURS I KUNSTHISTORIE // Nansenskolen og Lillehammer Kunstmuseum

mandag 11 juni, 2018 kl. Se program

I samarbeid Nansenskolen tilbyr vi et krasjkurs i kunsthistorie. I løpet av fem forsommerdager vil vi fokusere på de viktigste kunsthistoriske epokene fra barokk til postmodernisme, på billedkunst i tiden fra omkring 1600 til sent i det 20.århundret.

Tidspunkt: 11.-15. juni 2018

Nansenskolen byr uka igjennom på foredrag om europeisk kunst fra begynnende opplysningstid til de villeste eksperimenter i første halvdel av 1900-tallet. Vi går gjennom sentrale motiv i barokk, rokokko, nyklassisisme, romantikk, impresjonisme, fauvisme, ekspresjonisme og kubistisme.

På Kunstmuseet vil fokus ligge hos norske kunstnere, med utgangspunkt i norske malere i Paris på 1920-tallet. Deretter vil det handle om abstrakt maleri, før det ender i post-modernisme. På Kunstmuseet vil det gis foredrag og omvisninger i samlingen.

Det blir også tid til ren hygge, med god mat og drikke. Kåseri ved Inge Eidsvåg. Kunstsamtale mellom kunstner Tarald Wassvik og rektor Unn Irene Aasdalen.

Les mer om program og påmelding: https://nansenskolen.no/kurs/kurs-i-kunsthistorie/

Bidragsytere:
- Cecilie Skeide, kunsthistoriker og konstituert kunsfaglig leder ved Lillehammer Kunstmuseum
- Janeke Meyer Utne, kunsthistoriker og konservator ved Lillehammer Kunstmuseum
- Svein Olav Hoff, kunsthistoriker og spesialrådgiver ved Lillehammer Kunstmuseum
- Unn Irene Aasdalen, filosof og rektor ved Nansenskolen
- Else Marie Lingaas, idéhistoriker og inspektør ved Nansenskolen
- Inge Eidsvåg, historiker, forfatter og tidligere rektor og lektor ved Nansenskolen
- Tarald Johan Wassvik, billedkunstner og lærer i visuell kunst ved Nansenskolen

Bilde øverst:  Francois Boucher, "Chinoiserie" (1750)