KUNSTPAUSE // UT I NATUREN

KUNSTPAUSE // UT I NATUREN

torsdag 4 april, 2019 kl. 11:30

Velkommen til Kunstpause torsdag 4. april kl. 11:30. Konservator Janeke Meyer Utne gir en introduksjon til landskapskunst, som en opptakt til utstillingen "Landskap som tomhet og kilde".

Våren 2019 viser Lillehammer Kunstmuseum tegninger av Patrick Huse i museets prosjektrom. Utstillingen omfatter 35 tegninger produsert de siste 3 årene.

Patrick Huse (1948) har i en årrekke arbeidet i skjæringspunktet mellom kunst og antropologi. Han arbeider parallelt med en lang rekke teknikker, som tegning, grafikk, photogravure, video, objekter, tekstarbeider og sist men ikke minst maleri, alt med landskapstolkning som omdreiningspunkt.

Inngang: vanlig museumsbillett (gratis med årskort)