LILLEHAMMERMALERNE / 5. trinn

LILLEHAMMERMALERNE / 5. trinn

Formidling: Omvisning og verksted
Målgruppe: 5.trinn (Obligatorisk DKS for Lillehammer og Gausdal)
Varighet: 3 t, med matpause
Ansvarlige: Kari Kalbakk/Lene Solberg

Hvem var «Lillehammermalerne»? Et mye brukt begrep, men hvordan gi det innhold for barn? Et formidlingstilbud om Lillehammermalerne er gitt til 5. trinn i Lillehammer kommune gjennom DKS.

Lars Jorde, Thorvald Erichsen, Frederik Collett og Kristen og Halvdan Holbø og Matisse-elevene Henrik Sørensen og Jean Heiberg med flere er alle representert i Lillehammer Kunstmuseums samling. Hva var disse kunstnerne opptatt av å male? Hvor fant de motivene sine? Kan vi i bildene finne flere svar på hvem de var?

Ved å studere de ulike arbeidene til Lillehammermalerne vil elevene få kunnskap om hvordan bruk av lys, form og skygge ga ulike resultater i de forskjellige kunstnernes verk. Maleriene gir også gode muligheter for å bli bedre kjent med de kunsthistoriske epokene de knyttes til. I Lars Jordes arbeider finner en for eksempel referanser til impresjonismen, i Henrik Sørensens bilder ser en det ekspressive maleriet.

I verkstedet skal elevene male med utgangspunkt i motiver fra byrommet med vekt på maleriene til Lars Jorde og Thorvald Erichsen.

 

Kontakt: lene.solberg@lillehammerartmuseum.com

Bilde øverst: Kristen Holbø, Sommerdag ved Sjodalsvatnet (1910). Lillehammer Kunstmuseum / Jørn Hagen. 

Bilder i galleri: Thorvald Erichsen, Sen høst. Lillehammer (1917); Lars Jorde, Interiør (1905); Lars Jorde, Marken i Lillehammer (1906); Henrik Sørensen, Skogsmannen (1917). Lillehammer Kunstmuseum /Jørn Hagen. 


Opplegget kan knyttes til følgende kompetansemål etter 7.trinn

Visuell kommunikasjoN

– Bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder

– Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse.

Kunst

–  Gjøre rede for hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur.

– Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg.