SPESIALOMVISNING // A SQUARE ON A SPHERE med Marte Johnslien og Cecilie Skeide

SPESIALOMVISNING // A SQUARE ON A SPHERE med Marte Johnslien og Cecilie Skeide

søndag 21 okt., 2018 kl. 14:00
Sal 1-3Inngangsbillett honnør/student,- 60
Sal 1-3Inngangsbillett voksen,- 85

Velkommen til en spesialomvisning med kunstner Marte Johnslien og kurator Cecilie Skeide søndag 21. oktober kl. 14:00.

For første gang viser Marte Johnslien resultater av en egen eksperimenterende teknikk for armert keramikk med ulike glasurer.

En av installasjonene er produsert for Lillehammer Kunstmuseum som en del av Marte Johnsliens doktorgradsarbeid i Doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk.

Marte Johnslien arbeider i grenselandet mellom maleri og skulptur, mellom kunst og vitenskap. Hun er kjent for å knytte andre fagdisipliner til egen kunst. I forberedelsene til denne utstillingen har problemstillinger innenfor matematikken vært en ledetråd: hvordan oversette vår virkelighetsforståelse til romlige strukturer? Utstillingstittelen «A Square on a Sphere» spiller på nettopp dette paradokset – umuligheten av å overføre en todimensjonal firkant til en tredimensjonal kule. I tillegg til denne teoretiske bakgrunnen overrasker hennes verk umiddelbart med sin lekenhet og taktile overflater.

Foto: Marte Johnslien