CARL DORN HAR LAGET SKULPTUREN AV LEDA OG SVANEN I SØNDRE PARK

CARL DORN HAR LAGET SKULPTUREN AV LEDA OG SVANEN I SØNDRE PARK

Det har lenge vært en gåte hvem som har laget originalskulpturen av Leda og svanen i Søndre park, Lillehammer. Vi antydet at den trolig er en avstøpning av en annen skulptur og at den ble støpt i 1891 i Tyskland. Det fikk vi bekreftet.

Lillehammer Kunstmuseum har funnet ut at originalskulpturen ble laget av den tyske kunstneren Carl Dorn (f. 1831) i 1883. I 1891 ble det laget minst én bronseavstøpning og antagelig et større antall avstøpninger i støpejern.

Carl Dorn ble født i Berlin og var student hos billedhugger Gustav Bläser ved Kunstakademiet i Berlin 1856-1888. Dorn har vært delaktig i flere viktige kunstutstillinger i Berlin som bl.a. Große Berliner Kunstausstellung i perioden 1891 til 1897. Han er mest kjent for å lage byster og rytterstatuer. Flere av hans skulpturer ble støpt ved det kjente støperiet i Aktien-Gesellschaft/ vorm. H. Gladenbeck & Sohn i Berlin.

Se bilder av bronseskulpturen her