Nyromantikk

Nyromantikk

Nyromantikken er en samlebetegnelse over ulike strømninger som dukket opp i norsk kunst på midten av 1880-tallet. Kunstnerne var fortsatt naturalister, men gikk etter hvert ut over det rent saklige, og vi møter en ny følelse av stemningsladet og personligfølt stillhet og fred. De første toneangivende kunstnerne var Kitty Kielland og Eilif Peterssen med sine stemningslandskaper fra Fleskum gård utenfor Oslo i 1886. Denne sommeren var gården et samlingspunkt for en rekke av våre sentrale kunstnere, deriblant Harriet Backer, Gerhard Munthe, Christian Skredsvig og Erik Werenskiold. Den objektive registreringen av naturen ble nå erstattet til fordel for det subjektive, følelsesladde naturinntrykket. Motivet ble sett gjennom et temperament, og betrakteren ble følelsesmessig ledet inn i maleriet.

De nyromantiske motivene var primært hentet fra norsk landskap og folkeliv. En klar tendens var at komposisjonen ble samlet i én fargetone, gjerne blålig, noe som også bidro til et melankolsk uttrykk. Motivene ble avbildet i aften- eller sommernattsbelysning. Vann var en viktig del av motivkretsen, og kunstnerne problematiserte himmelens gjenskinn i vannoverflaten. Menneskene i bildet fungerte som formidlere av stemning, som i Eilif Peterssens Laksefiskere (1889) hvor både landskap og figurer er harmonisk knyttet sammen i komposisjon og farge. I Erik Werenskiolds Minner (1891) er alle detaljer visket bort og konsentrasjonen rettes mot de to kvinnene og den sinnstilstand de er preget av.

I denne perioden skiller norsk kunst seg fra den europeiske som i større grad vektlegger de symbolistiske tendensene og art nouveau-pregede uttrykket. For denne generasjonens kunstnere i Norge var kunsten et moralsk og politisk anliggende som handlet om å definere og gjenskape nasjonal kunst. Flere kunstnere hevdet at det fantes en særnorsk fargebruk i folkekunsten som han spesielt benyttet seg av i sine dekorative bilder. Dette nasjonale prosjektet må sees i perspektiv av unionsoppløsningen med Sverige i 1905.