ETTERLYSNING // Kan du hjelpe oss med å finne disse maleriene?

ETTERLYSNING // Kan du hjelpe oss med å finne disse maleriene?

I Lillehammer er det etablert en Kunstløype med motiver av våre kjente og kjære Lillehammermalere. Prosjektet er et samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, Stiftelsen Lillehammer museum og Oppland fylkeskommune.

Med Kunstløypa ønsker vi å spre kunnskap om disse malerne ut til der folk ferdes. Lillehammer har en tydelig profil som OL- og vinterby, men få vet kanskje at byen huset noen av Norges mest sentrale kunstnere fra slutten av 1800-tallet og langt inn i det 20. århundre. Kunstløypa skaper nye formidlingsarenaer og er med på å styrke Lillehammer som kulturby.

I løpet av våren skal prosjektet stå ferdig med om lag 25 skilt. Men vi trenger din hjelp! Har du kjennskap til/vet du hvem som eier bildene vist under? Vi ønsker å komme i kontakt med deg!

Vi vil fotografere maleriet hos våre profesjonelle fotografer på Maihaugen og returneres så til eieren. Fagpersonell ved de to museene vil skrive en tekst til bildet som blir trykket på en plate som igjen monteres på et skilte der kunstneren sto og malte. På skilte finnes også en QR-kode som du skanner med sin smarttelefon. Denne vil ta deg videre til en «ressursside» der du igjen finner maleriet gjengitt, tekst som lydfil og fotografier fra området kunstneren malte. I tillegg utarbeides det en brosjyre med tilsvarende informasjon.

Ta kontakt med Amund Skagsoset Kristiansen: amund.skagsoset.kristiansen@lillehammerartmuseum.com, tlf. 482 31 737.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Our partners