ETTERLYSNING // Vet du noe om Kitty Kiellands fjellmotiver?

ETTERLYSNING // Vet du noe om Kitty Kiellands fjellmotiver?

Kunstner Kitty L. Kielland er mest kjent for sine torvmyrmotiver og nyromantiske skildringer. Hennes fjellmotiver er knapt nevnt i noen kilder, på tross av at hun malte fra Tyin, Jotunheimen, i 1895, -96, -97 og 1902. Videre besøkte hun Høvringen, Rondane, i 1906, - 07 og 1908.

Fra disse reisene har vi klart å finne noen malerier og skisser, og tidspunktene for fjelloppholdene er datert på grunnlag av de maleriene vi til nå har funnet frem til.

 

Eksisterer det flere fjellmotiver vi ikke kjenner til?

Det vi er interessert i å finne ut er om det eksisterer flere malerier med fjellmotiver enn dem vi viser her (se under).

Bilder over: 1) Fra Jotunheimen (1896). p.e. 2) Høvringen. Jettafjell. Foto Kjartan Hauglid. 3) Høyfjell, studie (1906) p.e. 4) Fra Høvringen, Jettafjell ( 1905) p.e. foto Terje Tvedt. 5)  Ved solnedgang (1898) p.e. 6) Fra Høvringen (1902). p.e.

Hvor bodde hun, hvem reiste hun sammen med og hvor malte hun?

Vi vet ikke hvor hun bodde. Finnes det for eksempel gjestebøker hvor hun var registrert? I boken «Frå sæterstell til hotelldrift. Folk og ætter» (Dølaringen boklag, 2000) nevner Jørgen Espelund at hun har bodd på Skjellesetra når hun har vært på Høvringen, men har ikke oppgitt noen kilde. Andre spørsmål vi ønsker å få besvart er hvem hun kan ha reist med? Hvor har hun stått og malt? Finnes det brev eller bilder som omtaler Kitty Kiellands fjellturer?


Bilder over: 1) Skisse til Bjørnsons kunstnermappe. 2) Fra Bjørnsons kunstnermappe. 

Bjørnsons kunstnermappe

I kunstnermappen som ble gitt i gave til Bjørnstjerne Bjørnsons 70-årsdag i 1902, er der en skisse som er oppgitt å være fra Tyin. Kan noen gi en nærmere stedsangivelse?

 

Kitty Kiellands tjern

Postkortet viser Kitty Kiellands tjern, som nå er mer eller mindre gjengrodd. Kielland skal ha likt å stå der og male, men vi har ikke klart å lokalisere bilder derfra. Kjenner noen til dette?


Utsmykninger i professor Hagbart Strøms spisestue

Vi vet at Kielland utførte to eller flere utsmykninger i spisestuen hos professor Hagbart Strøm. Disse bildene er forsvunnet. Vi skulle gjerne sporet dem opp.

 

Trenger hjelp i det videre arbeidet

Å få vite hvor hennes malerier er malt fra kan hjelpe oss videre i å finne dokument som gjestebøker eller annen informasjon, f.eks. hvem hun var der sammen med. Kanskje nevnes hun i brev eller dagbøker til andre kunstnere som var der parallelt med henne.

 

Tyin?

Et av bildene er signert Høvringen 1902 (bildet øverst). Vi vet ikke hva motivet viser, og i 1902 skal hun ha vært på Tyin og ikke Høvringen. Kjenner noen igjen dette motivet? Og kan hun ha vært begge stedene denne sommeren?

 

Var Kielland sammen med Thorvald Erichsen i Rondane 1907?

I 1889 til 1914 hadde Kitty Kielland sitt faste bosted i Kristiania. Her var hun tilknyttet den såkalte Lysakerkretsen. Hun var i miljø med studievenner fra München-tiden og unge kunstnere som Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Thorne. Thorvald Erichsen (1868-1939) malte Smiubeljen, Rondane, 1907, altså samme året som Kielland var i Rondane. Hva var forbindelsen her? Var de der samtidig?


Thorvald Erichsen,  Smiubeljen, Rondane (1907)


Our partners