Formidling

DYR I KUNSTEN

DYR I KUNSTEN

Den umiddelbare opplevelsen av kunst er avhengig av en eller annen form for gjenkjennelse. Med utgangspunkt i museets kunstverk der dyr er representert, leker vi oss igjennom kunsthistorien sammen med barna. Barna deltar aktivt hele veien. Etter en matpause, kanskje ute i Kunsthagen, ønsker vi barna velkommen inn på et verksted fullt av kosedyr! Der får de boltre seg i form av å male sitt eget dyrebilde.
FØLELSER I KUNSTEN

FØLELSER I KUNSTEN

Med utgangspunkt i museets faste samling av norsk billedkunst fra 1830-tallet og frem til i dag, leker og undrer vi oss sammen med barna rundt temaene følelser, kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Barna deltar aktivt hele veien, og etter en matpause, kanskje ute i Kunsthagen, ønskes barna inn på verkstedet hvor de ved staffeliet får male sitt eget kunstverk med utgangspunkt i sitt eget ansikt.