Formidling

KUNST SOM FINNES // 7. trinn Sør Aurdal

KUNST SOM FINNES // 7. trinn Sør Aurdal

Kunstverket Natur og menneske 1 og 2 av Arve Rønning blir formidlet 21. mai 2019 ved Valdres Lokalmedisinske senter på Fagernes for elever fra 7. trinn i Sør-Aurdal kommune. Målet med tilbudet er å gjøre elevene i kommunen kjent med kunst i offentlig rom i sitt eget nærmiljø.
I FLOKK TIL «FLOKK» // 6. trinn

I FLOKK TIL «FLOKK» // 6. trinn

Gjennom midler fra Sparebankstiftelsen kan Lillehammer Kunstmuseum nå også i en periode fra 2018 – 2021 invitere skolene i Lillehammer, Øyer og Gausdal til formidling av Gitte Dæhlins verk.

LILEHAMMERMALERNE / 5. trinn

LILEHAMMERMALERNE / 5. trinn

Hvem var «Lillehammermalerne»? Et mye brukt begrep, men hvordan gi det innhold for barn? Et formidlingstilbud om Lillehammermalerne er gitt til 5. trinn i Lillehammer kommune gjennom DKS.

WEIDEMANN OG KJÆRLIGHETEN // 7. trinn

WEIDEMANN OG KJÆRLIGHETEN // 7. trinn

Tilbudet "Weidemann og kjærligheten" er tilrettelagt for elever i grunnskolen. Elevene får omvisning i Weidemann-utstillingen, med vekt på biografi, stillebenmotiver og Weidemanns betydning for norsk kunst. I verkstedet maler elevene stilleben, akryl på papir.

ET MØTE MED KUNST // 6. trinn

ET MØTE MED KUNST // 6. trinn

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn? I Lillehammer Kunstmuseums faste samling og gjennom aktuelle utstillinger finner vi utallige eksempler på ulike former for kunst som gir mange kunstopplevelser. Dette skoleåret tar vi utgangspunkt i samtidskunstner Marianne Hurums utstilling i museet.
PORTRETTET – Å SE SEG SELV OG ANDRE // 8. trinn

PORTRETTET – Å SE SEG SELV OG ANDRE // 8. trinn

Vi inviterer ungdomstrinnet til omvisning i museets faste kunstsamling der vi konsentrerer oss om ulike typer portretter. Hvordan skildrer kunstnerne seg selv og andre? Hvilke virkemidler velger de for å understreke identitet og personlighet? Og hvordan endrer uttrykket seg gjennom tid og kunsthistoriske epoker? I verkstedet får elevene i oppgave å utforme et eget portrett ved hjelp av ulike grafikkteknikker.


EN DAG I KUNSTEN // for 2. trinn

EN DAG I KUNSTEN // for 2. trinn

Omvisningen gir mulighet for å oppleve og samtale om ulike kunstverk, med vekt på bruk av farger og former. I verkstedet ønsker vi å stimulere elevenes ferdigheter i å blande og bruke primærfarger for så å eksperimentere med dette i egne arbeider. Medbrakt matpakke gir nye krefter til undring og samtale om kunst.
Våre partnere