Formidling

I FLOKK TIL «FLOKK» // 5. eller 6. trinn

I FLOKK TIL «FLOKK» // 5. eller 6. trinn

Gjennom midler fra Sparebankstiftelsen kan Lillehammer Kunstmuseum nå også i en periode fra 2018 – 2021 invitere skolene i Lillehammer, Øyer og Gausdal til formidling av Gitte Dæhlins verk.
LILLEHAMMERMALERNE / 5. trinn

LILLEHAMMERMALERNE / 5. trinn

Hvem var «Lillehammermalerne»? Et mye brukt begrep, men hvordan gi det innhold for barn? Et formidlingstilbud om Lillehammermalerne er gitt til 5. trinn i Lillehammer kommune gjennom DKS.

ET MØTE MED KUNST // 6. trinn

ET MØTE MED KUNST // 6. trinn

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn? I Lillehammer Kunstmuseums faste samling og gjennom aktuelle utstillinger finner vi utallige eksempler på ulike former for kunst som gir mange kunstopplevelser.

PORTRETTET – Å SE SEG SELV OG ANDRE // 8.-10. trinn

PORTRETTET – Å SE SEG SELV OG ANDRE // 8.-10. trinn

Vi inviterer ungdomstrinnet til omvisning i museets faste kunstsamling der vi konsentrerer oss om ulike typer portretter. Hvordan skildrer kunstnerne seg selv og andre? Hvilke virkemidler velger de for å understreke identitet og personlighet? Og hvordan endrer uttrykket seg gjennom tid og kunsthistoriske epoker? I verkstedet får elevene i oppgave å utforme et eget portrett ved hjelp av ulike grafikkteknikker.

EN DAG I KUNSTEN // for 2. trinn

EN DAG I KUNSTEN // for 2. trinn

Omvisningen gir mulighet for å oppleve og samtale om ulike kunstverk, med vekt på bruk av farger og former. I verkstedet ønsker vi å stimulere elevenes ferdigheter i å blande og bruke primærfarger for så å eksperimentere med dette i egne arbeider. Medbrakt matpakke gir nye krefter til undring og samtale om kunst.