KUNST SOM FINNES // våre pedagoger formidler kunst i barns nærmiljø

KUNST SOM FINNES // våre pedagoger formidler kunst i barns nærmiljø

Kunstverket Natur og menneske 1 og 2  av Arve Rønning ble formidlet ved Valdres Lokalmedisinske senter på Fagernes 30.05.18 for elever fra 7. trinn i Nord-Aurdal kommune. Målet med tilbudet er å gjøre elevene i kommunen kjent med kunst i offentlig rom i sitt eget nærmiljø.

Andre del av tilbudet ble gitt på Lillehammer Kunstmuseum, der elevene fikk se mer tredimensjonal kunst, blant annet av Bård Breivik og Gitte Dæhlin. I verkstedet laget elevene små skulpturer som blir en del av utsmykningen på kommunens ungdomshus.

Formidlingstilbudet «Fra menneske til skulptur» ved Valdres lokalmedisinske senter:
• Hva gjør kunstverket med stedet?
• Omvisning og oppgaver ved skulpturene.

På Lillehammer kunstmuseum
• Omvisning med vekt på tredimensjonal kunst.
• Verksted: Med utgangspunkt i elevenes egne fotografier/skisser, skal de lage egne skulpturer med fokus på dekorative detaljer.

Om Arve Rønning

Arve Rønning (f.1953) har gjennom hele kunstnerkarrieren hatt fokus på skulptur, men også maleri. Han har hatt flere store offentlige utsmykningsoppdrag i og utenfor Norge. Arve Rønnings skulpturer har fellestrekk gjennom samspill med omgivelsene, med organiske former, materialorienterte mot et abstrakt uttrykk. De ulike materialenes egenart tas med i kunstverkenes utforming; en skulptur i tre bærer med seg treets form, i materialer som stål finner en skinnende eller rustne overflater. Dette gir kunstverket sitt særpreg.

Utsmykningsoppdraget ved Valdres Lokalmedisinske Senter ble tildelt Arve Rønning i konkurranse med flere kunstnere. Kunstverket er todelt, og har tittelen Menneske og natur 1 og 2. I dette kunstverket er skulpturene utformet i rustbehandlet cortenstål og høypolert, reflekterende syrefast stål.

Fra og med uke 23 formidles Gitte Dæhlins Flokk i Nord-Fron.


Våre partnere