Lars Hertevig

Lars Hertevig

Født Tysvær 16. februar 1830, død Stavanger 6. januar 1902. Den første maleren i Stavanger som kom inn på Den kongelige tegneskole i Oslo. Reiste våren 1852 til Düsseldorf som elev av Gude.

Våre samarbeidspartnere