Adolph Tidemand og Morten Müller # Sinclairs landgang i Romsdalen

Sinclairs landgang i Romsdalen

Adolph Tidemand

Detaljer

Year: 1876

Medium: Maleri

Material: Olje på lerret

Period: Romantikk

Topic: Historier, Landskap

Maleriet er en mindre versjon av et bilde bestilt i 1874 av Hans Rasmus Astrup for hans residens i Stockholm, sluttført i april 1876 og nå i Nasjonalgalleriet. Landskapet er malt av Morten Müller med en bredpenslet realisme som tilfører en lyrisk intimitet til det storslagne panoramaet. Den regntunge vestlandsnaturen er skildret i nyanser av grønt og grått med et gyllent streif av sol gjennom tåke og regnskyer på fjorden i bakgrunnen og på en snøflekk oppe i en fjellside. Det er som om naturen står der uaffisert av dramaet som utspiller seg i forgrunnen, hvor skottene har steget i land og innledet sitt felttog. Tidemand har underordnet figurgruppen landskapskomposisjonen. Han arrangerer figurene som en frise. Fra venstre i bildet, der røyken velter opp fra gårdene som det er satt ild til, rir en gruppe soldater bort fra brannen. De fører foran seg en tilfangetatt bonde som de mishandler. Fra høyre kant kommer landgangsbåter med soldater. De er anført av oberst Sinclair, som har steget i land og beordrer bortføring av en kvinne. Tidemand bygger på to vers fra Edvard Storms «Zinklars Vise» fra 1781: «De skjænde og brændte, hvor de drog frem,/ Al Folkeret monne de krænke». Maleriet faller inn i kategorien «fedrelandshistoriske bilder», som tok for seg viktige hendinger i nasjonens liv med siktemål å styrke den nasjonale identiteten.

Våre partnere