Christian Krohg # Madeleine

Madeleine

Christian Krohg

Detaljer

Medium: Maleri

Material: Olje på lerret

Period: Realisme

Topic:

Dette maleriet har 1880-årenes store realist Christian Krohg sannsynligvis malt under eller like etter et opphold i Paris fra april til mai 1883. Madeleine sitter på sengekanten og støtter hodet med den ene hånden. I den andre hånden, som ligger slapt i fanget, holder hun et speil. Vi ser ikke ansiktet hennes, men det ligger en kroppslig uttrykksfullhet i stillingen. Det er ikke mye glamour i det fargeløse, triste interiøret. Madeleine kan være en morgentrett tjenestepike som må tidlig opp for å kunne betjene sitt vertskap. Eller er det heller spørsmål om en prostituert som har erkjent et begynnende forfall? Krohg har villet vise et intimt øyeblikk der tretthet eller tvil om egen skjønnhet ligger i luften.

I Paris hadde Edouard Manet og impresjonistenes kunst gjort inntrykk på Krohg. Han var også opptatt av Emile Zolas tanker om en sann, engasjert, naturalistisk kunst. I begeistring over sine nye helter, kalte han vennen og bohemens leder i Kristiania, Hans Jæger, for «Nordens Manet». Kanskje var det nettopp inntrykk fra Manets motiv fra 1857 med den prostituerte Nana, som også inspirerte Zola til romanen Nana (1880), Krohg hadde i tankene da han malte sitt motiv.

Som hos Nana i Manets maleri, tillegges speilet her betydning som en viktig rekvisitt for falne kvinner opptatt av utseende og egen attraktivitet. Madeleine kan henspille på Maria Magdalena (på fransk Marie Madeleine), den falne kvinnen som i Jesu nærvær kom på andre tanker. Hos Krohg har scenen fått noe langt mer stillferdig trist over seg i all sin hverdagslighet – en gledespikes tvil etter konfrontasjon med speilet. Hun har muligens erkjent at alderen presser på, at hun er blitt tykkere og at fremtiden ikke er så uproblematisk som ønsket.

Det er typisk for Krohgs realisme på denne tiden å ville gå inn i et uavklaret, problematisert landskap. Vi vet ikke helt hva hennes tanker kan være. Samtiden oppfattet bildet slik Gunnar Heiberg omtalte det i 1883 da det ble stilt ut i København for første gang: «Det er vistnok snarere det blikk inn i den seg nærmende fremtid med rynker og bleknet skjønnhet, som speilet hadde gitt, enn egentlig hjertets botferdighet som har vakt anger over fortiden.» (Dagbladet 27.7.)

Krohg var opptatt av de triste kvinnskjebner som prostitusjonen førte med seg. Han ville vise baksiden av medaljen i romanen Albertine, som utkom og ble beslaglagt i desember 1886. Maleriene rundt Albertines liv og miljø malte han i årene 1884–87. Mange kunstnere og forfattere var opptatt av prostituerte kvinners liv og skjebne. Blant dem Krohgs gode venn fra Berlin, Max Klinger, med radersyklusen Et liv (1884). Madeleine kan sies å være en forløper for denne sosialt engasjerte side ved Christian Krohgs kunst.

Tekst: Holger Koefoed