LILLEHAMMER-MUSEENE SLÅR SEG SAMMEN

LILLEHAMMER-MUSEENE SLÅR SEG SAMMEN

Fra 1. april slår Lillehammer Kunstmuseum og Stiftelsen Lillehammer museum seg sammen. Alt er nå klart til konsolideringen av de to organisasjonene.

Lillehammer Kunstmuseum og Stiftelsen Lillehammer museum har siden november 2016 arbeidet med sammenslåing av de to museene etter initiativ fra Kulturdepartementet.

Nye vedtekter klare
Styrene i begge museene har vedtatt sammenslåing fra 1. april 2018.

Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune, stifterne av Lillehammer Kunstmuseum, og Kulturdepartementet har gitt sin tilslutning til de nye vedtektene.

Får mer tilskudd
Kulturdepartementet har økt tilskuddet til det sammenslåtte museet med fem millioner kroner i året.

Sammenslåingen vil styrke det faglige arbeidet og publikumstilbudet ved Lillehammer Kunstmuseum og Stiftelsen Lillehammer museum. Økningen i bevilgningen vil gi større utviklingsmuligheter og bidra til å hente ut potensialet ved sammenslåingen.

Les mer