LYST TIL Å FORMIDLE KUNST? Ledig engasjement som omviser

LYST TIL Å FORMIDLE KUNST? Ledig engasjement som omviser

Lillehammer Kunstmuseum er regnet for å være et av landets mest betydelige kunstmuseer og ligger midt i Lillehammer sentrum. Museet har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunsthistorie fra 1800-tallet frem til i dag. Det kan nevnes Johan Christian Dahl, Adolph Tidemand, Hans Gude, Christian Krohg, Harriet Backer, Erik Werenskiold, Frits Thaulow, Edvard Munch m.fl.

Museet viser flere spesialutstillinger pr år, både med historisk kunst og samtidskunst. Til hver utstilling utgis det egenproduserte bøker.

 

Vil du være med å formidle våre utstillinger til et engasjert publikum?

Vi søker omviser som kan arbeide i helger og ferier ved museet. Arbeidstid hver 3. helg kl. 14-15 lørdager og søndager, i ferier og etter behov og avtale. Som omviser holder du omvisninger i museets utstillinger og fungerer som museets vertskap og ansikt utad. Det er derfor viktig at du er utadvendt, serviceinnstilt og trives i kontakt med vårt publikum. Omvisningene gis i hovedsak på norsk, men noe engelsk kan forekomme.


Ønskede kvalifikasjoner:

  • Grunnfag i kunsthistorie
  • Behersker engelsk muntlig godt
  • Kan stille opp på kort varsel

Krav:

  • God formidlingsevne
  • Interesse for kunst og kunsthistorie
  • Gode samarbeidsevner
  • Snakker flytende norsk
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr et trivelig og kreativt arbeidsmiljø. Nødvendig opplæring og oppfølging vil bli gitt. Lønn etter timebasis: kr. 800,- pr. omvisning (inklusive forberedelser) og kr 400,- for påfølgende omvisning samme dag.

Tiltredelse så raskt som mulig.

Nærmere opplysninger ved museumspedagog Hilde Fauskerud, 48 09 98 61.

Kortfattet søknad og CV sendes til: hilde.fauskerud@lillehammerartmuseum.com

Søknadsfrist: 31. januar 2018

 


Our partners