PRESSEMELDING // A SQUARE ON A SPHERE Marte Johnslien

PRESSEMELDING // A SQUARE ON A SPHERE Marte Johnslien

20. oktober inntar Marte Johnslien (1977) Lillehammer Kunstmuseum. Johnslien arbeider i grenselandet mellom maleri og skulptur, mellom kunst og vitenskap. Hun er kjent for å knytte andre fagdisipliner til egen kunst. I forberedelsene til denne utstillingen har problemstillinger innenfor matematikken vært en ledetråd: hvordan oversette vår virkelighetsforståelse til romlige strukturer?

Utstillingstittelen «A Square on a Sphere» spiller på nettopp dette paradokset – umuligheten av å overføre en todimensjonal firkant til en tredimensjonal kule. I tillegg til denne teoretiske bakgrunnen overrasker hennes verk umiddelbart med sin lekenhet og taktile overflater.

For første gang viser Johnslien resultater av en egen eksperimenterende teknikk for armert keramikk med ulike glasurer.

En av installasjonene er produsert for Lillehammer Kunstmuseum som en del av Marte Johnsliens doktorgradsarbeid i Doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverk.

 

Marte Johnslien er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har hatt soloutstillinger ved blant annet Henie Onstad Kunstsenter (2014), Galleri Riis (2011, 2013) og Kristiansand Kunsthall (2013). Hun har deltatt på de internasjonale mønstringene Havana Biennalen (2015) og Survival Kit, Latvia (2016). Hun har deltatt på gruppeutstillinger på Museet for Samtidskunst Antwerpen (2011), Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (2013), Astrup Fearnley Museet (2008, 2016) og Stavanger Kunstmuseum (2016). Hun er innkjøpt til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Henie Onstad Kunstsenter.

Til utstillingsåpningen utgir forlaget Uten tittel i samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum en bok om Marte Johnslien. Skribenter er Ingrid Halland og Cecilie Skeide.

Kurator for utstillingen er kunsthistoriker Cecilie Skeide, konservator ved Lillehammer Kunstmuseum. Kontakt: cecilie.skeide@lillehammerartmuseum.com. Tlf: 47855366.
For pressebilder kontakt: veslemoy.furuseth@lillehammermuseum.no Tlf: 41500563PRESSEMELDING // A SQUARE ON A SPHERE Marte Johnslien

PRESSEMELDING // A SQUARE ON A SPHERE Marte Johnslien

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 20. oktober kl. 14:00. Marte Johnslien (1977) gir kunsten nye spillerom. Gjennom ulike kunstneriske[...]