PRESSEMELDING // WATER MATTER Line Bøhmer Løkken

PRESSEMELDING // WATER MATTER Line Bøhmer Løkken

Fotokunstner Line Bøhmer Løkken innvier Lillehammer Kunstmuseums nye prosjektrom med utstillingen Water Matter 14. september kl 18:00.

Med én fot i vannforskning og én i kunsten har Løkken ved hjelp av et undervannskamera dokumentert vannets reise fra de innerste breene i Jotunheimen til Mjøsas bredder. Løkkens kunstneriske utforskning baserer seg på egne poetiske skildringer kombinert med NIVAs (Norsk institutt for vannforskning) vitenskapelige tilnærming til vann. Hun fremstiller både det hemmelighetsfulle og det sårbare; hvordan koloritten endres som resultat av sammensetning av partikler, alger, kjemiske stoffer og mikroorganismer.

Åpning fredag 14. september kl 18:00 ved Kultursjef Olav B. Müller.
Line Bøhmer Løkken presentere utstillingen.

 

Mjøsa - et kunstprosjekt

Line Bøhmer Løkken er én av de tolv kunstnerne som deltar i Mjøsa – et kunstprosjekt, initiert av Egil Martin Kurdøl. Prosjektet materialiserer seg i de ulike kommunene langs Mjøsa fra 10-16. september. Intensjonen er å sette fokus på Mjøsregionen som geografisk, miljømessig, historisk og kulturelt fenomen gjennom ulike kunstuttrykk.

Line Bøhmer Løkken (f. Vågå) bor og arbeider i Oslo, hovedsakelig med fotografi. Tematisk undersøker hun hvordan vi relaterer oss til og opplever ulike steder, gjennom arkitekturen, menneskene eller objektene som definerer dem. Løkken er utdannet ved Högskolan för Film och Fotografi, Göteborgs Universitet. Hun har utgitt en rekke artists books: Pictures and Things, Sandaker vgs, Circular Exercises, Tøyen sentrum, Sameti og Immersed in Stone - Black Ice. Hun er en av kunstnerne som driver forlaget Multipress hvor hun bl.a. kuraterer og administrerer prosjektet Angle 1-90°. www.linebohmerlokken.com

 

Vannet

En av vår tids største globale utfordringer er knyttet til vann som ressurs: forurensning, flom og tørke som resultat av endringer i vannets kretsløp. Eierskap og tilgang på rent vann er en av vår tids største utfordringer, og styres i økende grad av kapitalkrefter og politisk maktkamp. Dette har vært bakteppe for Løkkens billedlige tilnærming til elementet vann.

Vann finnes over alt, i oss og rundt oss og er grunnlaget for vår eksistens. Så naturlig, men så sårbart. Det er en begrenset ressurs. Eierskap og tilgang på rent vann er en av vår tids største utfordringer. Tørke, flommer og forurensning får katastrofale følger for alt levende. I kontrast til dette har elver rundt om i verden fått status som en juridisk person, med alle tilhørende rettigheter, plikter og forpliktelser. Jordens blodårer sidestilles med mennesker, men hvordan kan man sikre at dens rettigheter respekteres? Og hvordan kan vi øke vår bevissthet rundt sammenhenger og konsekvensene for vannkvaliteten både lokalt og globalt?

 

Følg prosjektet:
Egen blogg
Arrangement Facebook
Instagram

Per Bjarne Boym er kurator for Mjøsa - et kunstprosjekt
Kontaktperson Lillehammer Kunstmuseum: Janeke Meyer Utne tlf 41474958 utne@lillehammerartmuseum.com


PRESSEMELDING // WATER MATTER Line Bøhmer Løkken

PRESSEMELDING // WATER MATTER Line Bøhmer Løkken

Velkommen til åpning av utstillingen WATER MATTER av Line Bøhmer Løkken fredag 14. september kl. 18:00 Åpning ved kultursjef Olav Brostrup[...]