Folkeliv

Folkeliv

Malerier av folkeliv har en enestående kulturhistorisk verdi. Vi får et innblikk i ulike tiders liv og virke.