Landskap

Landskap

Største delen av museets faste kunstsamling er landskapsmalerier, og gjerne av norsk natur.