Lillehammer

Lillehammer

Av ulike årsaker var Lillehammer et yndet sted for norske kunstnere fra slutten av 1800-tallet. Allerede i 1875 flyttet Bjørnstjerne Bjørnson til Aulestad i Gausdal, fra 1870-tallet ble flere sanatorier åpnet i distriktet, og i 1894 kom jernbanen til Lillehammer. I tråd med de nyromantiske strømningene som søkte det nasjonale landskapet, var Gudbrandsdalen et yndet motiv. Et annet viktig aspekt var at det fantes en kjøpegruppe i byen som verdsatte datidens samtidskunst, deriblant Einar Lunde, som i 1921 donerte sin samling til Lillehammer by. Ryktene spredde seg, og til tider var store grupperinger av datidens norske kunstnere samlet i den lille byen.

Den første kunstneren som begynte å male fast i Lillehammer var Frederik Collett. Han hadde studert under Hans Gude i Düsseldorf og var således utdannet i tysk romantisk tradisjon. Etter hvert kom han til å vie sitt kunstneriske virke til friluftsmaleriet med vintermotiv hentet fra Lillehammer. Collett kan med rette, sammen med Frits Thaulow, kalles Norges første vintermaler. Han kom til Lillehammer allerede i 1886 og fant området rundt Mesnaelven så malerisk interessant, med lysets skiftinger i spekteret av kjølige farger, at han besøkte byen hver vinter frem til sin død i 1914.

Generasjonen etter Collett hadde flere ting felles: De var inspirerte av den nye franske kunsten, en form for impresjonistisk naturalisme, og mange hadde gått i lære hos Kristian Zahrtmann i København. Fargeholdningen var ofte sterk og formen forenklet. Dette er tendenser både hos Lars Jorde, Kristen Holbø, Einar Sandberg, Alf Lundeby og Rudolph Thygesen. De to sistnevnte hadde også vært i kontakt med miljøet rundt Henri Matisses akademi i Paris i perioden 1909-10. Hos flere av kunstnerne kan en imidlertid se trekk fra nyromantikken; med naturskildringer fra bygd og fjell i Gudbrandsdalen og stemningsbetonte aftenscener.

Thorvald Erichsen er den av kunstnerne som i størst grad utforsket øyeblikksmotivet; med sterk fargebruk og med oppløste, vibrerende penselstrøk dokumenterte han årstidene og lysets forandringer fra faste utkikkspunkt i Lillehammer.