Portrett

Portrett

Et portrett er et bilde eller en fremstilling av en bestemt person, der personens individuelle særtrekk kommer frem gjerne gjennom ansiktet.

I museets faste kunstsamling finnes noen portretter, enten i form av maleri eller foto.