Stemningsmaleri

Stemningsmaleri

Stemingsmaleriet knyttes gjerne til nyromantikken.

Nyromantikken er en samlebetegnelse over ulike strømninger som dukket opp i norsk kunst på midten av 1880-tallet. Kunstnerne var fortsatt naturalister, men gikk etter hvert ut over det rent saklige, og vi møter en ny følelse av stemningsladet og personligfølt stillhet og fred. De første toneangivende kunstnerne var Kitty Kielland og Eilif Peterssen med sine stemningslandskaper fra Fleskum gård utenfor Oslo i 1886. Denne sommeren var gården et samlingspunkt for en rekke av våre sentrale kunstnere, deriblant Harriet Backer, Gerhard Munthe, Christian Skredsvig og Erik Werenskiold. Den objektive registreringen av naturen ble nå erstattet til fordel for det subjektive, følelsesladde naturinntrykket. Motivet ble sett gjennom et temperament, og betrakteren ble følelsesmessig ledet inn i maleriet.

Les mer om nyromantikk her