Vinterbilder

Vinterbilder

Vi har mange vinterbilder i museets faste kunstsamling. Flere av kunstnerne reiste til Lillehammer for å male Mesnaelva på slutten av 1800-tallet. En av disse var Frederik Collett.

En sen høstdag møtte Christian Krohg Frederik Collett på Karl Johan i Christiania:

- Hvor skal du hen?
- Til Lillehammer naturligvis - nu om tyve minutter.
- Lillehammer - hvad i allverden vil De deroppe?
-Hvad jeg vil? Jeg vil derop, hører De - nu om et kvarter - jeg skal male, naturligvis, det er jo stått i avisen at der har snedd deroppe - jeg skal opp og male, skjønner De - sne.

Etterhvert får Collett selskap av flere malere, som bl.a. Frits Thaulow. Thaulow malte også Mesnaelva i snødrakt.