HEDEVIG ANKER. Randsoner // 29. oktober 2016 – 19. februar 2017

HEDEVIG ANKER. Randsoner // 29. oktober 2016 – 19. februar 2017

Fotografier

Når Hedevig Anker (1969) nå er tilbake på kunstscenen med sin første omfattende separatutstilling på seks år, er det med utelukkende nye arbeider og med et helt nytt kunstnerisk uttrykk. Fotokunstneren Hedevig Anker er kjent for sine poetiske og abstraherte gjengivelser av tomme og forlatte rom i både private hjem og offentlige museer. Bildene befinner seg i grenselandet mellom maleri og fotografi, og fremstår som meditasjoner over erfart arkitektur. Som en rød tråd gjennom Ankers karrière løper en genuin interesse for hva det analoge fotografi kan være, både formalt og materielt.

Utstillingen gir en bred presentasjon av Ankers fotografiske serier. Foruten en rekke eldre verk vises en nyskapende serie analoge negativmalerier, der fotografiets materielle muligheter utforskes til det ytterste. Med negativet som råmateriale undersøker hun nye sider ved fotografiets mulighet til abstraksjon. Dette er formale eksperimenter hvor hun presser fotografiet mot det absolutt nullpunkt: de avbilder ingen ytre virkelighet, de er tømt for fortellinger og danner selvstendige, abstrakte rom.

Anker har også produsert en ny serie fotografier fra Sigrid Undsets forfatterhjem, Bjerkebæk, spesielt for denne utstillingen. Her går hun i dialog med kunstnerens hjem og forfatterskap, og berører spørsmål vedrørende mulighetsbetingelsene for kunstnerisk, kreativ utfoldelse.

Dette er ikke dokumentarisk arkitekturfotografi. Anker gjengir derimot arkitekturen slik den er sett og erfart, og som et utgangspunkt for å undersøke hva fotografiet er og kan gjøre. Og i denne utstillingen kommer hun til overraskende svar.

Det publiseres en bok i forbindelse med utstillingen på forlaget Teknisk industri med tekster av Arve Rød og Janeke Meyer Utne.

I november publiseres en samtale om fotografiene fra Bjerkebæk i tidsskriftet Gymnadenia mellom Hedevig Anker og redaktør Kristin Brandtsegg Johansen.

Les mer om Hedevig Anker her

Les mer om utstillingsåpningen 29. oktober her

Arrangementer knyttet til Hedevig Ankers utstilling