BLIKKFANG – MUSEET STUDERER SIN SAMLING OG SITT BYGG // 22. oktober – 29. januar 2012

BLIKKFANG – MUSEET STUDERER SIN SAMLING OG SITT BYGG // 22. oktober – 29. januar 2012

Med denne utstillingen ønsker Lillehammer Kunstmuseum å studere sin samling, sitt bygg og sin museale praksis. Et kunstmuseum defineres som ”en permanent, ikke-kommersiell institusjon som samler, bevarer, forsker og formidler”, men hvor nøytral og objektiv er denne virksomheten? Det har vært hevdet at museet utøver makt i forhold til kunsten som vises fram. Kunstmuseene samler og bevarer, og er med å på definere hva som blir stående for ettertiden. Ved å studere egen virksomhet belyser vi hvordan denne historien formes og fortelles. De førende begrepene har vært: samlet, sortert og presentert. Hvordan påvirker valg av profil, innkjøps- og utstillingspolitikk museets samling? Hvordan oppleves ulike strategier for montering og presentasjon, som sjangerinndeling, kronologi og tematikk vår erfaring av samlingen? Hvilke innkjøp blir gjort, hvilke er de mest utlånte arbeidene og for hvilket publikum monteres en utstilling? Ved å synliggjøre skjulte strukturer undersøker museet sin egen virksomhet.

Lillehammer Kunstmuseum har siden museet ble stiftet i 1927 hatt sin tyngde innenfor mediet maleri, og den viktigste motivgruppen innen norsk maleri har vært landskap. For å belyse dette temaet har vi invitert stipendiat i visuell kultur ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Synnøve Vik, til å kuratere en landskapsutstilling. Den har hun gitt tittelen ”Holocen. Landskaper fra Lillehammer Kunstmuseums samling”.

Rammen rundt Lillehammer Kunstmuseums samling er to bygg tegnet av henholdsvis Erling Viksjø i 1963, og arkitektfirmaet Snøhetta i 1992, og hvor Bård Breiviks (f.1948) skulpturhage binder sammen de to bygningene. Museet belyser Snøhetta-bygget med en egen publikasjon, ”Mellom jord og himmel”. I tillegg er kunstfotografene Hedevig Anker (f.1969), Jim Bengston (f.1942) og Jenny Maria Rydhagen (f.1965) invitert til å gi sine fotografiske tolkninger av bygget.

Prosjektleder og kurator for utstillingen er konservator Janeke Meyer Utne, prosjektgruppen består i tillegg av direktør Svein Olav Hoff og konservator Cecilie Skeide.

Våre partnere