CHARLOTTE THIIS-EVENSEN – I dialog med Lillehammer Kunstmuseums faste kunstsamling // 6. april – 2. juni 2013

CHARLOTTE THIIS-EVENSEN – I dialog med Lillehammer Kunstmuseums faste kunstsamling // 6. april – 2. juni 2013

Charlotte Thiis-Evensen (f.1968) er både litteraturviter og billedkunstner. Hun jobber blant annet med dokumentarisme innenfor foto, video og installasjoner. Flere av Thiis-Evensens verk handler om hvordan uuttalte maktforhold virker inn på individets mulighet til å handle fritt. I Lillehammer Kunstmuseum skal hun vise syv videoverk som går i dialog med Kunstmuseets egen historiske samling. I tillegg til kunstproduksjon har Thiis-Evensen de ti siste årene jobbet med dokumentar og feature-journalistikk i NRK.

Våre partnere