CHRISTIAN KROHG – FRA PARIS TIL KRISTIANIA // 2. juni – 7. oktober 2012

CHRISTIAN KROHG – FRA PARIS TIL KRISTIANIA // 2. juni – 7. oktober 2012

Krohg hadde blitt hentet hjem til Norge for å bli det nyopprettede Akademiets første direktør i 1909. Han hadde da vært boende i Paris siden 1901 og undervist ved bl.a. Académie Colarossi. Tiden i Paris og særlig hjemkomsten til Norge, førte med seg en ny vår for Krohg, og man må kunne snakke om et kunstnerisk comeback. I løpet av det første tiåret av det nye århundre hadde han ikke hatt store produksjonen, men dette endret seg etter 1909. Han både utforsket sine ”klassiske” motiver fra 1880-og 90-årene og utviklet flere nye motivtyper, deriblant de mange atelierbildene av seg selv og modeller, og også flere landskap (en genre han før ikke hadde gitt mye oppmerksomhet). I tillegg hadde han en stor produksjon av portretter helt frem til sin død i 1925.

Utstillingen presenterer denne perioden i Krohgs liv både med henblikk på kunstnerisk utvikling, motivvalg, og sett i kontekst med datidens kunstmiljø både i Paris og hjemme.

Prosjektleder og kurator for utstillingen er direktør Svein Olav Hoff.

I forbindelse med utstillingen publiseres det en bok skrevet av postdoktor i kunsthistorie ved IFIKK, Øystein Sjåstad.