CRISPIN GURHOLT – LIVE PHOTO LILLEHAMMER  21. april 2012 – 17. juni 2012

CRISPIN GURHOLT – LIVE PHOTO LILLEHAMMER 21. april 2012 – 17. juni 2012

Billedkunstneren Crispin Gurholts (f. 1965) stedsspesifikke installasjoner kalt Live Photo er bygget opp som nøye planlagte tablåer preget av små, meningsbærende detaljer. Tablåene er utformet i dialog med omgivelsene hvor de finner sted. De er iscenesatt i trivielle og hverdagslige omgivelser, en kaffebar, en bokhandel eller en frisørsalong.

De oppstilte modellene lar seg betrakte gjennom et naturlig eller kunstig stengsel, som et butikkvindu eller en pleksiglassplate. Som i et allerede frosset, fotografisk øyeblikk poserer de, bare avbrutt av korte pauser. Scenen som utspiller seg viser det mest ladede, pregnante øyeblikket i et handlingsforløp. Disse iscenesatte tablåene foreviger Gurholt som fotografi og video. Scenen fremstilles i dokumentarfotografiets formspråk, men tangerer og film, reklame og fjernsynsmediets uttrykk. Gurholts installasjoner belyser bl.a. forholdet mellom betrakter og verk, og fortellingens narrative virkemidler slik vi finner det innen teater og film. I Gurholts fotografier forenes sjangere som teater, film, foto og maleri i tillegg til at han ser på sosiale forhold med kritisk blikk.

 

Det er et utvalg av kunstnerens sosialt kommenterende og kritiske Live Photo som vises i Lillehammer Kunstmuseums Store sal, og i en blackbox vises video som er basert på de samme tablåene som fotografiene. Under utstillingsåpningen iscenesetter kunstneren to tablåer: Live Photo Lillehammer Kunstmuseum, som finner sted i selve utstillingen, og Live Photo Lillehammer Hybel, som finner sted i en hybel i nær gangavstand fra museet. (Disse vil bli å se i utstillingen f.o.m. 2. juni.) Live Photo Lillehammer er et av flere prosjekter hvor Gurholt retter et kritisk blikk mot kunstinstitusjonen i vid forstand av ordet.

Gurholts kunstnerskap er konseptuelt forankret, og det drar veksler på både relasjonell- og stedsspesifikk kunst i tillegg til det iscenesatte fotografi. Han tilhører en generasjon kunstnere som fritt har benyttet fotografiet som kunstnerisk virkemiddel. Gurholt kan også sees i lys av en ny politisk dreining i kunsten. Motivene belyser samfunnets undertrykkende mekanismer og makthierarkier, som for eksempel rasisme og privatisert vold. Verkets komplekse karakter avspeiler kunstnerens brede og sammensatte skolering, noe som også synes så være avgjørende for å skape et så fortettet univers som Live Photo-ene utgjør. Gurholt er utdannet maler fra Statens Kunstakademi og har gått i lære hos Odd Nerdrum, i tillegg har han bakgrunn fra scenografi og regi. Han studerte ved N.Y. University S.C.E. Filmschool og har bl.a. jobbet med scenografi for Wam & Vennerød og Thomas Robsahm. Dessuten har han regissert musikkvideoer for bl.a. Turboneger. Live Photo-ene fremstår som summen av en bred kompetanse, og dette sammen med et samfunnskritisk perspektiv gjør dem til overbevisende bilder på vår tid.

Crispin Gurholt er en kunstner av internasjonalt format. Han har gjennomført installasjoner i Venezia, Roma, Paris, Berlin og København. I tillegg har han hatt utstillinger ved en rekke store, norske kunstinstitusjoner. Han åpner for en rekke spørsmål vedrørende forholdet mellom betrakter og verk og ulike former for billedpraksis, men med et sosialt kommenterende siktemål. Hans budskap berører allmennmenneskelige problemstillinger og globaliserte økonomiske strukturer og gjør hans installasjoner like aktuelle om de utføres i Roma eller på Lillehammer.

Kurator for utstillingen var konservator Janeke Meyer Utne. Utstillingen åpnes ved forfatter Nikolaj Frobenius.