CROSSROADS – foto // 14. juni – 19. oktober 2014

CROSSROADS – foto // 14. juni – 19. oktober 2014

Fra Watkins til Wilse - Fra Wilse til Welling

Amerikansk og norsk kunstfoto står i et nært forhold til hverandre. Utstillingen Crossroads undersøker dette forholdet ved å vise en rekke norske, amerikanske og amerikansk-norske fotografers arbeider. Utstillingen tar utgangspunkt i den norske fotografen Anders Beer Wilses produksjon i Seattle før han begynte å fotografere i Norge. For Wilse ble hans mangeårige opphold i Seattle en korsvei. I utstillingen fungerer Wilses fotografier som veivisere inn i det norske og amerikanske landskapet.

 

Utstillingen innleder med et panorama over Anders B. Wilse´s fotografier fra de årene han bodde i Seattle. Wilse (1865 – 1949) dro til Amerika som ingeniør i 1884 og vendte tilbake til Norge som fotograf i 1901. Wilse ble formet i den rollen fotografiet spilte som et middel til dokumentasjon av fremveksten av «Den nye verden» og som et middel til å uttrykke opplevelsen av denne. Han utviklet en estetikk som sprang ut av møtet mellom en europeisk tradisjon med ønsket om å løsrive seg fra denne tradisjonen.

For Wilse ble hans mangeårige opphold i Seattle som fotograf en korsvei. Han tok til seg de ulike måter å bruke fotografiet både praktisk og kunstnerisk som kjennetegner amerikansk fotografi. Når han senere lykkes på alle områder av fotografiet etter sin hjemkomst til Norge, kan det forstås på bakgrunn av den pragmatiske tilnærming til både den kunstneriske og forretningsmessige side av fotografi.

Wilses fotografier blir brukt som veivisere inn i landskapet av norske og amerikanske fotografer i denne utstillingen. Wilses praksis og bildesyn vokser ut av en tradisjon han tilegner seg under sine år på vestkysten av USA. Det er en tradisjon der amerikanske fotografer som Carleton Watkins og Timothy Sullivan står som de kanskje mest kjente og omtalte og Wilse kan oppfattes som en fotograf i enden av den tradisjonen. Samtidig med Wilse finner vi den amerikanske fotografen Edward

Curtis virksom i Seattle. Kontraster og likheter mellom de to fotografene peker på den korsvei mellom et mer dokumentarisk og et estetisk fotografi som kjennetegner amerikansk fotografi ved inngangen til 1900 –tallet, og der Wilse forsøker å ri begge hester, der Curtis gjør et valg i retning av et fotografisk kunstspråk med utgangspunkt i samtidens piktorialistiske fotografi. Curtis fotografier blir rikt representert i utstillingen.

Fra Wilse går veien videre fram til i dag, der amerikanske fotografer som Lewis Baltz, Ed Ruscha og James Welling, norsk – amerikanerne Robin Robinson, Jamie Parslow, Dan Young og Jim Bengston, med fotografer som Johan Sandborg, Jens Hauge, Tom Martinsen, Siggen Stinesen, Dag Alveng og, Per Berntsen på svært ulikt vis har bearbeidet det billedsyn vi finner i den dokumentariske tradisjonen. En mykere og mer malerisk tilnærming særkjenner samtidige fotografer som Eline Mugaas og Torbjørn Rødland, som begge har laget noen av sine viktigste arbeider under opphold i USA.

Motivene vi finner tar i stor grad for seg den lengsel tilbake til et vilt og romantisk landskap som har hatt så stor betydning for både norsk og amerikansk kunst. I kontrast til dette står den realitet at mens både USA og Norge har utviklet en kultur der utflukten ut i den åpne og frie natur nærmest er sett på som en del av egen identitet, er de begge land som i ekstrem grad også har tatt i bruk den til enhver tid mest moderne teknologi til å eksploatere denne naturen. Menneskets inngrep i naturen blir dermed også en sentral motivgruppe.

Fotografiet utgjør en utfordring for museer idet det er en bildekategori som beveger seg mellom de kunsthistoriske og kulturhistoriske museer. Denne utstillingen er laget for Drammens Museum og Lillehammer Kunstmuseum. Drammens Museum er en institusjon som meget bevisst har utviklet seg til en hybrid av kultur, kunst og kunstindustri – museum og Lillehammer Kunstmuseum som er en institusjon som meget bevisst har valgt å holde seg utenfor den konsolideringsprosess som norske museer har vært igjennom de seneste ti år. I behandlingen av fotografisk materiale finner vi mellom de ulike museumskategorier dialog og konflikter, noe som også gjenspeiles i utstillingen.

Kunstnere representert i utstillingen:

Alf Arhur Rothstein
Alfred Stieglitz
Carleton E. Watkins
Cooper, Thomas Joshua
Dag Alveng
Dan Young
Diane Arbus
Ed Ruscha
Edward S. Curtis
Edward Weston
Eline Mugaas
Frederick I. Monsen
Geir Egil Bergjord
James Welling
Jamie Parslow
Jens Hauge
Jim Bengston
Johan Sandborg
Lee Friedlander
Lewis Baltz
Matta-Clark, Gordon
Mette Tronvoll
Patrick Huse
Per Berntsen
Robert Adams
Robert Robinson
Rune Johansen
Siggen Stinessen
Tom Martinsen
Tom Sandberg
Walker Evans
William Eggleston
William Eggleston
Wilse, Anders Beer

Utstillingen er kuratert av Professor i Kunsthistorie og tidligere Direktør ved Norsk Museum for fotografi – Preus Fotomuseum, Øivind Storm Bjerke.

Utstillingen er et samarbeid med Drammens Museum.


Våre partnere