DATING ART – møtepunkter i norsk kunst // 6. juni – 8. november 2015

DATING ART – møtepunkter i norsk kunst // 6. juni – 8. november 2015

Utstillingen «Dating Art – møtepunkter i norsk kunst», vises i Lillehammer Kunstmuseum og er en ny og annerledes montering av den faste kunstsamlingen.

I denne utstillingen har vi valgt ut verk fra samlingen og gruppert disse med utgangspunkt i tema. De henger derfor ikke kronologisk etter perioden de ble produsert. Vi utforsker blant annet fortellinger i Adolph Tidemands og Mikkel McAlindens verk, lyset i Harriet Backers og Frits Thaulows verk og stilleben i Reidun Tordhols og Svein Bollings verk.

 

 

Kunsthistorisk inndeling

Dating Art tar for seg møter mellom kunst og betrakter, kunst og kunst og kunst og tema. Bli kjent med verkene i vår faste samling i en ny og annerledes presentasjon.

Kunstteoretikere og kunsthistorikere har konstruert et system som inndeler kunst i perioder ut fra karakteristiske trekk eller når de ble produsert. Dette er en måte å lese verkene, der man tolker dem i forhold til sin samtid. Dette systemet kjenner vi som den tradisjonelle kunsthistoriske inndelingen. I utstillingen vil du finne en tidslinje som illustrerer denne inndelingen.

Tematisk inndeling

Temaene som er valgt i Dating Art er konstruert av museet, og er relevante fordi de kan fortelle noe om verkenes innhold eller form. Kunstverkene kan plasseres innenfor flere av de ulike temaene. I utstillingen viser vi en av flere måter å lese og forstå kunstverkene på. Å utforske verkene med utgangspunkt i et tema gjør at vi kan fordype oss i form og innhold, og kanskje oppdage nye sider ved dem?

Kurator og prosjektledere: Gry Pettersbakken og Hilde Fauskerud


Våre partnere