ERIK WERENSKIOLD OG HANS KRETS – Utfordringen fra Cézanne // 5. juni – 3. oktober 2010

ERIK WERENSKIOLD OG HANS KRETS – Utfordringen fra Cézanne // 5. juni – 3. oktober 2010

Paris i 1908 oppdaget Erik Werenskiold, Oluf Wold Torne og Thorvald Erichsen for alvor Cèzannes maleri. Werenskiold mente at Cèzanne var den største kunstner siden Rembrandt, og at han var «…udelukkende maler, hvis kunst virker bare ved store maleriske egenskaper, uten mer eller mindre uvedkommende tilsætninger.» Særlig var de opptatt av Cèzannes kantete, geometriske oppbygning av malerikomposisjonen. Utstillingen viser Cèzannes innflytelse på Erik Werenskiold og hans krets, som blant annet Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen, August Jacobsen, Lars Jorde, Kristen Holbø, Axel Revold, Henrik Sørensen og Jean Heiberg.

Utstillingen er produsert av Lillehammer Kunstmuseum i samarbeid med professor Marit Werenskiold og professor Øivind Storm Bjerke.

 

Våre partnere