FAST SAMLING // til 15. september 2019

FAST SAMLING // til 15. september 2019

Lillehammer Kunstmuseum har hovedverk fra alle de kunsthistoriske epoker de siste 150 år. Samlingen består av om lag 1450 verk. Rundt 200 av disse er i dag utstilt i museet, og er regnet som hovedverk fra museets samling.

Innenfor den nasjonalromantiske perioden har museet utstilt sentrale arbeider av J.C. Dahl, Tidemand, Gude, Fearnley, Hertervig, Frick, Eckersberg. Videre er Edvard Munch representert med fire malerier og tolv grafiske blad. I den realistiske perioden har vi viktige arbeider av Thaulow, Krohg, Werenskiold, Backer, Kielland, Heyerdahl, Peterssen og Skredsvig. Flere av disse maler i 1890-årene innenfor et nyromantisk uttrykk. I tillegg viser vi frem sentrale arbeider av Jorde, Holbø og Folkestad.

Lillehammermalerne er representert med mangfold og vises i stor bredde. I tillegg presenteres verk av modernister fra det tidlige 20.  århundre, som Thorvald Erichsen, Wold Torne og Thygesen. De sentrale Matisse-elevene, Sørensen, P. Krohg, Revold og Heiberg er med, med tidlige arbeider. Viktige 1930- og 40-talls kunstnere, som Fjell, Ekeland, Enger og Storstein kontrasterer Matisse-elevene. Videre vises kunstverk av Paulsen, H. Holbø og Haalke. Et rom er viet skulpturer og tegninger av Rolf Lunde og papirarbeider av Jorde, Blekastad og K. Holbø.

 

Det er stor etterspørsel etter disse arbeidene fra andre museer, både nasjonalt og internasjonalt, i forbindelse med større utstillingsprosjekter. 

Det er en hårfin balanse mellom å bidra med kunstverk til store og viktige utstillinger og å presentere de samme kunstverk i museets egen samling for publikum som fysisk besøker Lillehammer Kunstmuseum. Å faglig bidra til utstillinger i andre museer er viktig. Samtidig som det har en markedsførings-effekt for Lillehammer Kunstmuseum. Museet lager egne utstillinger med stor faglig integritet og dersom en ikke låner ut, kan en vanskelig forvente å få låne inn. Enkelte arbeider er imidlertid så populære at de nærmest konstant kunne vært på utlån. Dersom museet hadde gitt etter for alle forespørsler ville ikke publikum som besøker Lillehammer Kunstmuseum få glede av dem. Med utgangspunkt i ovennevnte blir enhver lånesøknad behandlet svært grundig.


Vil du bli bedre kjent med noen av verkene fra museets samling? Gå inn på Kunstporten ved å trykke her