FRIDTJOF NANSEN. VITENSKAPSMANN OG KUNSTNER // 18. juni – 9. oktober 2010

FRIDTJOF NANSEN. VITENSKAPSMANN OG KUNSTNER // 18. juni – 9. oktober 2010

Nansens egene tegninger og litografier. Papirarbeider.

Fridtjof Nansen (1861 – 1930) er kjent både som polfarer, vitenskapsmann, diplomat, nobelsprisvinner og for sitt humanitære arbeid. Kanskje mindre kjent er hans kunstneriske åre; han var en habil tegner og grafiker. Nansen illustrerte selv mange av sine publikasjoner og han har etterlatt seg et rikt materiale av tegninger og grafiske trykk. Motivkretsen inneholder både portretter, skute- og dyrebilder og studier fra de polare områder. Hans kunstneriske uttrykk ble utvilsomt påvirket av kunstnervennene i Lysakerkretsen og i særdeleshet Erik Werenskiold.

I anledning 150-årsjubileet for Nansens fødsel viser Lillehammer Kunstmuseum rundt 50 papirarbeider innlånt fra både offentlige institusjoner og private eiere. Utstillingen er kuratert av kunsthistoriker Hilde Mørch i samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum.

Våre partnere