GITTE DÆHLIN // sommeren 2018

GITTE DÆHLIN // sommeren 2018

Gitte Dæhlin (1956-2012) debuterte med en gammel håndverksteknikk som vanligvis ikke forbindes med skulpturelt virke, det å sy, og føre den inn i kunsten. Her ligger en klar sosial hentydning; tekstilarbeid er noe kvinner tradisjonelt sett har kjennskap til, i motsetning til det å hogge i stein eller støpe i bronse.

Dæhlins skulpturer er sosialt kommenterende. Se svakeste stemmene i samfunnet får tale gjennom hennes arbeider. I skulpturen Fjern deltaker (1979) er en gammel kvinneskikkelse blitt så unnselig at hun nesten går i ett med stolryggen, ikke ulikt Edvard Munchs skildring av overgangen fra liv til død i maleriet Syk pike (1885-86).

I 1977 reiste Dæhlin til Mexico, som med tiden skulle bli hennes faste bosted. Utover på 80- og 90-tallet forlot hun tekstil til fordel for organiske materialer som dyreskinn og palmefiber. Et gjennomgående trekk er at arbeidene kan ligne både mennesker og dyr. Møtet med et ikke-vestlig land gjorde sterkt inntrykk og inspirerte Dæhlins sosiale engasjement. Skulpturen Gryende oppstand (1994) refererer f.eks. til den indianske opprørsbevegelsen zapatistene.

Utstillingen står til 2. september 2018


Våre partnere