GRAHAM NICKSON – FLYKTIG MØTE. Malerier // 24. mars – 20. mai 2007

GRAHAM NICKSON – FLYKTIG MØTE. Malerier // 24. mars – 20. mai 2007

I denne retrospektive utstillingen samles sentrale verk av den britiskfødte New York-bosatte kunstneren Graham Nickson, som har spilt en toneangivende rolle i amerikansk, figurativ samtidsmalekunst. Hans ofte monumentale bilder springer ut av et dynamisk samspill med tradisjoner innen maling og tegning, og de berører både formelle, perseptuelle, mytiske og dypt menneskelige temaer. Utstillingen viser flere av hans typiske malerier av badende mennesker, bilder som er sentrale i kunstnerens tematikk fra syttitallet og frem til i dag, og som er kraftfulle gjengivelser i form og farge av menneskelige erfaringer.

Våre partnere