HALVDAN HOLBØ. Retrospektivmalerier // 1. desember 2007 – 27. januar 2008

HALVDAN HOLBØ. Retrospektivmalerier // 1. desember 2007 – 27. januar 2008

I anledning hundreårsmarkeringen for Lillehammermaleren Halvdan Holbøs fødsel arrangeres en større mønstring av hans arbeider. Halvdan Holbø var sønn av Gudbrandsdalens monumentale og dramatiske skildrer Kristen Holbø (1869 – 1953). Halvdan fortsatte i farens fotspor, men med islett av fransk skolering og fargekultur. Hans kunstneriske uttrykk kan beskrives som dekorativ formalisme, hvor komposisjonen nærmest fremstår som et mål i seg selv. Han har en lett palett hvor detaljene er underlagt en helhetlig oppfatning av motivet. I all hovedsak er Holbøs uttrykksform lettere abstrahert naturalisme. Holbø malte som regel sine arbeider stående foran motivet, først og fremst landskapsmalerier.

Våre partnere