JAKOB WEIDEMANN og etterkrigsmodernismens gjennombrudd i Norge // fra 1. januar 2017

JAKOB WEIDEMANN og etterkrigsmodernismens gjennombrudd i Norge // fra 1. januar 2017

Lillehammer Kunstmuseum har en stor samling av Jakob Weidemanns kunst.  I 2016 stod et nytt tilbygg ferdig, teget av Snøhetta, med en spektakulær fasade laget av Bård Breivik.  Utgangspunkt for bygget er at utstillingssalen skal vise arbeider av Weidemann og hans samtid.

Jakob Weidemann var gjennom 1950-årene sterkt påvirket av internasjonale strømninger med utgangspunkt et avantgarde etterkrigsmiljø i Paris, med sentrale personligheter som Pougny og Serge Polliakoff. Weidemann malte, i likhet med flere andre unge norske kunstnerne, både figurativt og abstrakt og fikk sitt definitive gjennombrudd i en utstilling i Kunstnernes Hus (1961 sammen med Arnold Haukeland) med sine «skogbunnbilder».

I denne delen av museets faste samling vises Weidemanns varierte kunstneriske uttrykk fra ca. 1945 til tidlig i 1960-årene.  Presentasjonen av Weidemann suppleres med samtidige arbeider av Gunnar S. Gundersen, Arnold Haukeland, Knut Rumohr og Ludvik Eikaas.

Fra venstre: Jakob Weidemann, «Skogbunn», 1961. Gunnar S. Gundersen, «Komposisjon», 1961. Knut Ruhmor, «Komposisjon», 1959. Lillehammer Kunstmuseum.


Våre partnere