KUNST OG POLITIKK – KUNSTNERNE I SOSIALISTISK KULTURFRONT // 13. okt 2012 – 27. jan. 2013

KUNST OG POLITIKK – KUNSTNERNE I SOSIALISTISK KULTURFRONT // 13. okt 2012 – 27. jan. 2013

Med denne utstillingen ønsket Lillehammer Kunstmuseum å rette fokus mot den politiske kunsten på 1930-tallet.

1. mai 1935 startet en gruppe norske kunstnere en studiesirkel om Karl Marxs økonomiske lære. Senere samme år bidro de til stiftelsen av Sosialistisk Kulturfront, en organisasjon med formål å forene arbeidere, intellektuelle og kunstnere til større aktivitet i kunstnerisk og kulturelt arbeid.

 

Med kunsten som våpen var målet å bidra til arbeiderklassens kamp om et nytt og bedre samfunn. I Kulturfrontens malergruppe finner vi mange av de ledende kunstnerne på 1930-tallets kunstscene. Blant dem var Reidar Aulie, Willi Midelfart, Carl von Hanno, Karen Holtsmark, Doro Ording, Finn Faaborg, Gunnar Janson og Kai Fjell. Kulturfronten samlet kunstnere som sympatiserte med venstresiden, her fantes Det Norske Arbeiderparti-menn, trotskister/motdagister, Moskva-kommunister og uavhengige sosialister. De hadde imidlertid et svært forskjellig syn på tendenskunsten – hva den tjente og hvilke formspråk som egnet seg til ”engasjert” kunst. Kunstnerne representerer et bredt spektrum av ulike syn på det stadig like aktuelle spørsmålet om kunstens forhold til politikken.

Formalt spenner utstillingen fra Aulie og Midelfarts ekspressive realisme, over von Hannos kubiserte figurgjengivelse via Fjell og Holtsmarks surrealisme, til tysk-inspirerte ekspresjonister som Bjarne Engebret og Gert Jynge.

Kurator for utstillingen er kunsthistoriker og konservator NMF Kathrine Lund. Prosjektgruppen har i tillegg bestått av direktør Svein Olav Hoff og konservator Cecilie Skeide.

Rikt illustrert bok på Orfeus Publishing Forlag, skrevet av Kathrine Lund.

Utstillingen åpnet lørdag 13. oktober kl 14 ved direktør Svein Olav Hoff. Introduksjon ved kunsthistoriker Kathrine Lund. Musikalsk innlag ved operasanger Øystein Wiik og pianist Carl Fredrik Falkenberg.


Våre partnere