NORSKE OG SVENSKE MATISSE-ELEVER. Tur retur Paris //  8. september – 18. november 2007

NORSKE OG SVENSKE MATISSE-ELEVER. Tur retur Paris // 8. september – 18. november 2007

Henri Matisse er ved siden av Picasso det 20. århundrets mest sentrale kunstner. I perioden 1908-1911 ledet han et privat kunstakademi i Paris. Av de ca 150 kunstnere som mottok korrektur fra Matisse var så mange som en tredjedel fra Norge og Sverige. Disse brakte den moderne kunst tilbake til sine hjemland, og i internasjonal sammenheng var de norske og svenske Matisse-elevene både radikale og nyskapende. De kom til å prege kunstbildet i sine respektive hjemland i flere ti-år. Blant de svenske var Isaac Grünewald, Nils von Dardél og Sigrid Hjérten sentrale. Blant de norske utmerket Jean Heiberg, Axel Revold, Per Krohg og Henrik Sørensen seg. Utstillingen viser et 60-talls sentrale hovedverk av de norske og svenske Matisse-elevene malt i perioden 1908-15.

Utstillingen er et samarbeid med Kristinehams konstmuseum.

Den er kurert av Bo Wingren og Svein Olav Hoff.

Våre partnere