PABLO PICASSO. Fabler og fortellinger //  8. mars – 13. april 2008

PABLO PICASSO. Fabler og fortellinger // 8. mars – 13. april 2008

Picasso var en trollmann som grafiker, og våren 2008 har vi den glede å vise et spennende utvalg av hans grafikk. Gjennom hele sitt liv beskjeftiget Picasso seg med grafikk, og han eksperimenterte seg fram til et suverent mesterskap i alle teknikker. Grafikken ble et fristed for spontane innfall, estetisk refleksjon og det levde liv. Det selvbiografiske skulle etter hvert spille en stadig viktigere rolle. Hovedvekten av de verkene som vises på utstillingen er lagt på arbeider fra Picassos to serier: Suite Vollard fra 1930-årene og Suite 347 fra 1960-årene.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, ved seniorkurator Nils Messel, har ansvaret for denne landsdekkende turnéen som i alt viser 40 arbeider. Nasjonalmuseet har hele 505 grafiske blad av Picasso, hvorav brorparten ble donert av én norsk samler, Arild Wahlstrøm. Benytt denne unike muligheten til å se Picassos grafikk – det er nå 10 år siden sist gang et utvalg fra Picasso-samlingen var på vandring!

Våre partnere