PATRICK HUSE Landskap som tomhet og kilde // 4. april – 9. juni

PATRICK HUSE Landskap som tomhet og kilde // 4. april – 9. juni

Våren 2019 viser Lillehammer Kunstmuseum tegninger av Patrick Huse i museets prosjektrom. Utstillingen omfatter 35 tegninger produsert de siste 3 årene.

Tegning har historisk sett vært selve fundamentet for all kunstnerisk virksomhet. Tegnearbeidet fungerte tradisjonelt som et ledd i en prosess mot et fullstendig kunstverk, i form av maleri eller skulptur. Den har vært synonymt med skisse eller studie, og blir fremdeles betraktet som et middel til å artikulere og avgrense virkeligheten. For Huse er tegning den nødvendige forutsetning og grunnlag for hans malerier, men de er også fullendte kunstverk.

Huses strek er helt umiskjennelig og original. Med en repetitiv strek fordeler han flaten i ulike organisk mønster som knapt kan sees med det blott øye, og hvor ingen form er helt identisk med den andre. Dette samsvarer også med naturens egne bevegelser, som aldri kommer tilbake til det samme punktet.

Kurator: Janeke Meyer Utne

Patrick Huse (1948) har i en årrekke arbeidet i skjæringspunktet mellom kunst og antropologi. Han arbeider parallelt med en lang rekke teknikker, som tegning, grafikk, photogravure, video, objekter, tekstarbeider og sist men ikke minst maleri, alt med landskapstolkning som omdreiningspunkt.

I den siste 20 årsperioden har Huse i hovedsak arbeidet med større museumsutstillinger i Canada, USA, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland og Russland. Patrick Huse er representert i samlingene til Nasjonalmuseet for kunst, Lillehammer kunstmuseum, Rogaland kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Hafnarborg kunstmuseum, Island, Reykjavik Art Museum-Island, Pori Art Museum-Finland, Rovaniemi kunstmuseum-Finland, Ammassalik/Tasilaq museum-Grønland og en rekke private samlinger.