PATRICK HUSE – PRESERVING MEMORY  // 30. oktober 2010 – 30. januar 2011

PATRICK HUSE – PRESERVING MEMORY // 30. oktober 2010 – 30. januar 2011

Maleri, tegning, foto, video og installasjoner.

Billedkunstneren Patrick Huse (f.1948) har i en årrekke arbeidet i et skjæringspunkt mellom antropologi og kunst. I utstillingen Preserving Memory revitaliserer han sin fortid, og visualiserer og politiserer hendelser og inntrykk fra sin egen historie. For Huse er det ikke snakk om å arbeide med en strukturell endring av hvordan kunst skal kunne fremstå som presentasjonsform. Hans kunst er et svar på det kompliserte spørsmålet om konseptkunsten kan danne tradisjon. Huses kunstneriske praksis går mer og mer i retning av et konseptuelt bearbeidet kunstnerisk uttrykk.

Våre partnere